ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek letölthető az alábbi hivatkozásról: http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu/aszf.pdf

BEVEZETÉS

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Webáruház működésével, megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu/aszf.pdf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: BLESSHARVEST Oktatási, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság
A Szolgáltató rövid neve BLESSHARVEST Bt.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1204 Budapest, Szerdahely utca 6/A
A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe: 1204 Budapest, Szerdahely utca 6/A
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webaruhaz@lipovszky-matek-fizika.hu A szolgáltató mobilszáma: +36 70 532-4476 Skype neve: magantanar
Cégjegyzékszáma: 01-06-774530
Adószáma: 22304072-1-43
Közösségi adószáma: HU22304072
Bankszámlaszáma (HUF): 10700529-66249986-51100005 (CIB Bank Zrt)
Bankszámlaszáma (HUF): IBAN: HU50-1070-0529-6624-9986-5110-0005
SWIFT/BC kód: CIBHHUHB
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 1 354-4800
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: MediaArt Online Megoldások Kft. 9022 Győr, Szent István út 16/A Fsz. 2. E-mail: info@mediaart.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. augusztus hó 23 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató a Lipovszky-Matek-Fizika Webáruházat kizárólag az általa tanított diákok és szüleik, gondviselőik, hozzátartozóik vagy támogatóik (továbbiakban: Felhasználó) részére hozta létre internetes bankkártya elfogadó helyként fizetéskönnyítés céljából. Más terméket vagy szolgáltatást a Szolgáltató nem árusít. A fentnevezett felhasználói körön kívül mások számára nem nyújt és nem értékesít szolgáltatást, tanórát a Szolgáltató. Kettő jellegű tanórát értékesít a Szolgáltató. Normál tanórát: hagyományos tanórát amely előre megbeszélt helyszínen a diák személyes fizikai megjelenésével történik. Valamint online tanórát, amikor a diák nincs jelen a fizikai valójában, hanem Skype, Viber vagy az itt meg nem nevezett egyéb szoftver segítségével internetes kapcsolat révén videó és hang kapcsolat által kommunikál a tanár és a diák egymással.

4.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

4.3. A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.6. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a fent feltüntetett elérhetőségek valamelyikén felveszi a Szolgáltatóval a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel első részében a Felhasználó kéri előzetes regisztrációját a Webáruházba. A Felhasználó megadja teljes nevét email címét és számlázási címét.. A Szolgáltató a regisztrációt elvégzi a megadott adatok alapján. A fiók létrejöttéről és belépéshez szükséges felhasználói névről és jelszóról automatikus email értesítést kap a Felhasználó. Előzetes regisztráció nélkül nem lehet vásárolni a Webáruházban. Publikus regisztrációra nincs lehetőség.

5.2. A kapcsolt felvétel második részében kölcsönösen megállapodnak a tanítandó diák (tanítandó diák) személyéről, a tanórák jellegéről, időtartamáról, tanóra kezdési időpontjáról, illetve az adott időszak alatt az igénybeveendő tanórák darabszámáról. A szolgáltató a megbeszélés után egyeztető e-mailt küld a webshop@lipovszky-matek-fizika.hu emailcímről a Felhasználónak a Felhasználó által megadott email címre. A Felhasználó az egyeztető email birtokában kezdheti meg a vásárlást.

5.3. Az egyeztető email tartalma: A Felhasználó neve, a pontos számlázási címe, a tanítandó diák neve, tanóra neve és jellege (normál tanóra vagy Skype-os tanóra), tanóra időtartama és kezdési időpontjai és darabszáma valamint a fizetési módja (lássd lejjebb az 5.7.1. pontot). Az egyeztető email tartalmától eltérni a vásárlás folyamata során tilos. Az egyeztető email hiánya, illetve az azokban foglaltaktól való eltérés vásárlás létrejötte esetén a vásárlás érvénytelen. A Szolgáltató sem a tanórák megtartására, sem a kifizetett pénzösszeg visszafizetésére nem kötelezhető.

5.4. Felhasználó az egyeztető email birtokában regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást.

5.5. Felhasználó a birtokában lévő egyeztető email alapján kiválasztja a tanórát és a darabszámot.

5.6. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.7. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a webáruházban a böngészést. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Ha a Felhasználó rendelkezik kedvezményt biztosító „Kupon kóddal” azt itt adhatja meg amit a „Kupon beváltása” gombbal érvényesíthet. Mennyiség véglegesítéséhez és a „kosár frissítése” gombra kattint a Felhasználó.

5.8. Felhasználó a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattint majd megadja a vezeték nevét, keresztnevét, szállítási címét, telefonszámát, email címét. A Felhasználó a birtokában lévő egyeztető email alapján megadja a tanítandó diák nevét és a tanórák kezdési időpontját/időpontjait majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.8.1. Fizetési módok:

Internetes kártyaelfogadással: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét internetes kártyaelfogadással fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

5.9. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget és kedvezményt tartalmaz. A Szolgáltató számlát allít ki amint a fizetendő végösszeg a Szolgáltató bankszámlaszámán jóváírásra kerül. Személyes helyszíni fizetés esetén a kifizetés időpontjában a Szolgáltató számlát állít ki. Minden esetben a számla elkészültéről az értesítőt a Felhasználó a vásárláskor megadott email címre kapja meg az Infócentrum Bt. Távszámla oldaláról (http://tavszamla.infocentrum.hu). Az értesítő e-mailben elhelyezett linkre kattintva a Felhasználó számára elérhetővé válik az a felület, ahonnan a távszámlát kinyomtathatja. Minden távszámla 2 hétig tölthető le. A távszámla csak egyszer nyomtatható, így ha a Felhasználó egyszer már rákattintott a számla nyomtatás gombra, akkor a gomb a későbbiek során már nem lesz elérhető. A távszámla felületén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a számlához megjegyzést/ hozzászólást fűzzön. A hozzászólásokról a számla kiállítója a számlázó programban megadott e-mail címre értesítést kap. A számlához kapcsolódó egyeztetések a távszámlához tartozó linken a későbbiek során is elérhetőek.

5.11. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, va gy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.12. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.13. Ha a Felhasználó vagy az általa tanítandó diák a kifizetett tanórákat bármilyen indokkal nem veszi igénybe a fennmaradó tanórák ellenértékének visszafizetésére nincs mód.

5.14. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.15. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg vásárlása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.16. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, de mivel az egyeztető email szolgált a vásárlás alapjául szerződés jött létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Visszaigazolást a Szolgáltató nem küld, mivel a megrendelés az előre megbeszélt órakezdést az egyeztető email tartalmazza.

6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül kezdődik meg a rendelés során megadott órakezdési időpontokban.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a megvásárolt tanórák megtartására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a Felhasználó által tanítandó diákja a tanórákon való részvételre köteles. A Felhasználó a szolgáltatás jellegéből kifolyólag a szerződéstől nem állhat el.

 

7. PANASZKEZELÉS RENDJE

7.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

7.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

7.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

7.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

7.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

7.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

7.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

7.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

7.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

7.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

7.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot;
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

8. SZERZŐI JOGOK

8.1. Miután a http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://www.lipovszky-matek-fizika.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

8.2. A http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

8.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

8.4. Tilos a http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalm azás használata, amellyel a http://www.lipovszky-matek-fizika.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

8.5. A http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

8.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

9. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://webaruhaz.lipovszky-matek-fizika.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Budapest, 2018. augusztus 23.